Info fotovoltaïsche installatie Team Construct Traditionele sleutel op de deur woningen.
Info Team Construct Traditionele sleutel op de deur woningen.

ZONNECOLLECTOREN: Zonne-energie. teamconstruct

Team Construct : Verwarming op zonne-energie

Team Construct : Inbegrepen in alle onze woningen!

De zon brengt energie voort (straling) die wordt opgevangen en geabsorbeerd door de panelen. De overbrenging van de verzamelde energie gebeurt via een warmtegeleidende vloeistof die de calorieën naar de warmwaterinstallatie van uw woning brengt.

Met een installatie op zonne-energie verwarmt u gratis het water dat u verbruikt.

Indien de warmte van de zon niet volstaat om het water dat u verbruikt op te warmen, dan wordt dit water automatisch door de verwarmingsinstallatie verwarmd.

  • beschrijving
  • schema
TEAM CONSTRUCT : Principe

Thermische zonne-energie berust op het principe dat de zonnestralen worden omgezet in warmte via thermische zonnecollectoren.

Team Construct : Werking van een thermische zonnecollector

Nadat de zonnestralen door een ruit zijn gegaan die het licht doorlaat en de warmte tegenhoudt, worden zij opgevangen door een absorberend oppervlak.
De warmte die zo geabsorbeerd werd, wordt vervolgens teruggewonnen dankzij een warmtegeleidende vloeistof die is samengesteld uit een mengeling van water en antivries die onder het absorberend oppervlak circuleert. De temperatuur van de vloeistof kan 50 tot 80°C bedragen, en zelfs 110°C.
Een thermisch isolerend materiaal wordt achter het absorberend oppervlak geplaatst om warmteverlies te beperken. De warmte wordt vervolgens naar een boiler overgebracht voor de aanmaak van sanitair warm water, naar een buffervat of naar een vloerverwarming voor de verwarming van de woning.

Team Construct : Wat mag u ervan verwachten ?

Met 1 m² zonnecollector per persoon produceert men minstens 50% van het warm water op jaarbasis, zelfs in streken waar de zon weinig schijnt.
Het percentage energie dat door de zonneboiler wordt geleverd, varieert naargelang de bezonning: in de zomer zal dit 100% van de behoefte dekken, in het tussenseizoen 60% en in de winter 20%.
Wanneer de zon niet voldoende schijnt, moet het warm water met een andere energiebron geproduceerd kunnen worden.
De warmwaterboiler is met de verwarmingsketel verbonden via een elektronische regeling. De verwarmingsketel verwarmt het sanitair water automatisch indien de zon niet voldoende warmte levert.

In de jaren 1970, tijdens de eerste oliecrisissen, werden er verspreid over Europa veel waterverwarmers op zonne-energie geïnstalleerd. Veel van deze installaties werken vandaag nog steeds. Men schat dat die installaties twee tot drie keer de installatiekosten hebben terugbetaald door de energiebesparingen die ze hebben opgeleverd.

Team Construct : Prime

Tot ? % afhankelijk van de gewesten en gemeenten.